iDąbrowa
24
zmiana_baner.jpg
Start Historia konkursu Michał Spisak Galerie Kontakt
     
Aktualności - Straż Miejska
Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie fotoradarów
Redakcja: Dominik Gordon
Dodany: 4.12.2013
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika

SN oddalił kasację Prokuratora Generalnego kwestionującą uprawnienia Straży Miejskiej do korzystania z fotoradarów stacjonarnych3grudnia 2013 r.

 

 

Sąd Najwyższy na rozprawie w Izbie Karnej w dniu 3 grudnia br. oddalił kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2013 r., który zapadł w sprawie ukarania przez Straż Miejską kierowcy pojazdu, który nie zastosował się do sygnalizatora nadającego światło czerwone, a wykroczenie te zarejestrowane zostało przez fotoradar stacjonarny.

 

Sąd Najwyższy przedstawiając najważniejsze, ustne motywy rozstrzygnięcia uznał, iż regulacje jednoznacznie wskazują, że strażnicy gminni (miejscy) w ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są uprawnieni do korzystania z urządzeń rejestrujących. Zdaniem sądu aktualne brzmienie przepisu art. 129b ust. 2 i 3 w zestawieniu z ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - po zmianach z 2010 r., które nadały szereg uprawnień Inspekcji Transportu Drogowego - nie uprawnia do wniosku, że doszło do zlikwidowania uprawnień straży gminnych (miejskich) do korzystania ze stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

 

Prokurator Generalny zarzucał w kasacji rażące naruszenie prawa procesowego polegające na przeprowadzeniu wadliwej kontroli odwoławczej, poprzez nienależyte rozpoznanie apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że Straż Miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
Rozwiń
Walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1